•  Onze koers en onze visie over Zorg
    • Wie en wat is Stichting Marijn. Onze entiteit en identiteit
    • Onze koers en onze visie over Zorg
  • Wie en wat is Stichting Marijn
    • Onze doelgroep is bijzonder, net als onze medewerkers
    • Beleid voer je samen uit

Over ons

Stichting Marijn bestaat uit initiatiefrijke ouders van jongeren met een beperking, aangemelde vrijwilligers en personeel. Samen willen wij kleinschalige zorginitiatieven opstarten en waarborgen tegen afbrokkeling door externe gebeurtenissen en beslissingen van de overheid. Onze doelgroep heeft stabiliteit en duidelijkheid nodig. 

Wij zijn altijd op zoek naar andere ondernemende mensen, mensen die tijd over hebben om onze visie te ondersteunen en mee willen werken daar waar mogelijk. Ook ouders die het belangen van deze bijzondere kinderen behartigen, zijn zeer welkom, om mee te denken in mogelijkheden en oplossingen, of om te coördineren. Meedoen betekend zeggenschap en creëren van mogelijkheden. Afwachten is passief en onduidelijkheid opzoeken. Ieder kind heeft recht op een leuke toekomst. Samen kunnen we meer bereiken voor hen die hulp het hardst nodig hebben. Helpt u ook mee ?

WIJ ZIJN BLIJ MET ONZE SPONSOREN DIE ONS WERK MOGELIJK MAKEN