(2017-2023) Wooninitiatief Het KloosterHuys

Wonen en dagbesteding in het voormalige kloosterdeel van het OLV Abdij in de Oosterhoutse heilige driehoek.

Stichting Marijn heeft de ontwikkeling en transitie van een kloosterdeel naar een zorglocatie voor zorgintensieve jong-volwassenen volbracht. Tevens het opzetten van een nieuwe zorgorganisatie om de beoogde humane zorg in PGB-vorm te kunnen geven met eigen regie. Stichting Marijn heeft alle presentaties gemaakt, en voorlichting gegeven aan de zusters, omliggende wijken, stichting heilige driehoek en de gemeente Oosterhout om alle nodige toestemmingen en vergunningen te verkrijgen. We ontvingen veel complimenten over het gedane werk, de mooie presentaties en de communicatie.

 

(2015-2016) Dagbesteding Beezonder
Bij kinderopvang Miniversum te Oosterhout NBr.