(2015-2016) Dagbesteding Beezonder

Bij kinderopvang Miniversum te Oosterhout NBr.

In 2015 hebben we getracht een dagbesteding in te richten om in de weekenden ondersteuning te bieden aan ouders van een zorgintensief kind. Tevens was het idee hierachter hiermee een activiteitencentrum in te richten om ouders en jongeren bij elkaar te brengen, voor een leuke dagbesteding of om kennis met elkaar uit te wisselen. De activiteitenruimte was gesitueerd bij KDV Miniversum te Oosterhout. 

Door met andere ouders in gesprek te komen wilden we hierdoor contacten leggen voor de verdere toekomst, om te praten mogelijk wooninitiatief of andere mogelijkheden.

Door de transitie van de zorg naar de gemeentes konden we niet op de lijst komen van zorgaanbieders doordat wij net starten. Ook was het onduidelijk hoe we op de lijst konden komen van gemeente Oosterhout. Later bleek dat dit via Breda verliep, maar het traject heeft te lang geduurd waardoor we door langdurige operationele kosten, zonder inkomsten uit nieuwe clienten, het project na 1 jaar moeten beeindigen. Alleen jongeren met een PGB konden terecht maar nieuwe aanvragen verliepen allemaal via gemeente.

Het project is voortijdig helaas niet van de grond gekomen. Deels van de aangeschafte spullen zoals de snoezelruimte is momenteel in gebruik door Prisma op de locatie Het KloosterHuys. Een ander deel is in gebruik genomen door onze zoon Marijn zelf in zijn eigen snoezelruimte.

 

(2011-2016) Ouderbijeenkomsten en thema-avonden
voor alle ouders met hulpvragen over hun zorgintensief kind.