• een plek waar bijzondere kinderen rustig leuke dingen kunnen doen
  • Een fijne lokatie waar bijzondere kinderen rustig leuke dingen kunnen doen
  • Stichting Marijn ondersteunt deze kinderen hierin
 • Koken en bakken met kinderen met een beperking
  • Koken en bakken zijn een gezellige manier om vaardigheden te leren. Ze willen het zo goed mogelijk doen
  • Kinderen willen graag helpen in de keuken
 • Snoezelen is een samenvoeging van de woorden ‘snuffelen’ en ‘doezelen’
  • Snoezelen houdt in dat er zintuiglijke prikkels (zicht, gehoor, reuk & tast) bewust worden aangeboden of uitgesloten
  • Snoezelen is een samenvoeging van de woorden ‘snuffelen’ en ‘doezelen’
 • Snoezelen kan ook dienen als een manier van ontspanning
  • Snoezelen wordt voornamelijk ingezet bij kinderen met een verstandelijke-, lichamelijke dan wel meervoudige beperking
  • Snoezelen kan ook dienen als een manier van ontspanning
  • Springkussens, trampolines en wandelen zijn leuke bewegingsactiviteiten
  • Bewegen is gezond

Beezonder

 • Project: Beezonder
 • Een leuke plaats voor bijzondere kinderen, kinderen die anders zijn of kinderen die extra aandacht nodig hebben. Wij brengen deze kinderen leuke leer- en spelactiviteiten bij. Bij ons mag je bijzonder zijn.

 • Update (18-april-2016):
  Wegens te hoge personele lasten en te weinig animo hebben wij voortijdig het project moeten staken. De personele lasten werden te hoog wegens uitval van personeel terwijl anderzijds de wervingselectie was begonnen voor een nieuwe groepsbegeleidster. Doordat de loon- en huurlasten te hoog werden, waren de reserves te laag om het lang genoeg door te zetten. De totale nieuwe aanvragen verliepen gestaag omdat door de transistie van de zorg naar de gemeentes ging. De zorg werd geindiceerd door de wijkcentra's die op meerdere verzoeken niet kwamen kijken naar onze mogelijkheden. Om zorg te mogen leveren via het nieuwe zorgstelsel moesten initiatieven zoals Beezonder met inkoopcontracten werken om op de lijst van zorgaanbieders te komen in Oosterhout. Deze contracten liepen weer niet via Gemeente Oosterhout maar via Gemeente Breda, een puzzel van regelgevingen en beleidsnormen waar je U tegen zegt. Deze tijd en knowhow hadden wij helaas te weinig om dit op korte termijn voor elkaar te krijgen. Met diepe verontwaardiging en teleurstelling hebben wij het dagcentrum weer afgebroken, de spullen verkocht om de openstaande loonkosten te kunnen uitkeren en verkregen sponsorgelden weer veilig te kunnen stellen in ons projectenfonds. Bruikbare spullen voor de korte termijn voor losse spelactiviteiten voor onze doelgroep hebben wij kunnen opslaan via hulp van een Tilburgs bedrijf HGL wat handelt in audiovisuele apparatuur. Wij danken iedereen die mee heeft gewerkt en gedacht aan BeeZonder, onze Facebookberichten hebben gedeeld en alle interesses. De stichting neemt even de tijd en rust om e.e.a. voor te bereiden voor enkele losse activiteiten. 

  ---

  Het project BeeZonder was een dagbestedingproject voor jongeren met een beperking. Het project is ontstaan uit een samenwerking tussen Stichting Marijn en KDV Miniversum. Beide instanties wilden meer leuke activiteiten realiseren voor hun doelgroepen, namelijk kinderen met en zonder een beperking. Waar “GoedBeezig” de speelse activiteiten waren voor Miniversum, is  “BeeZonder” hetzelfde van Stichting Marijn. Samen gaan ze goedgesmoeld onder de naam “BeeZonder GoedBeezig” en bieden we wij leuke activiteiten aan kinderen met en zonder een beperking. De samenwerking is voor beide partijen een leuk en leerzaam traject en kunnen we samen meer realiseren voor de jongeren. Helaas moesten wij om kostentechnische redenen, uitblijven van sponsoring voor de langere termijn en te weinig aanmeldingen vanwege de overgang van de zorg naar de gemeenten, het project voortijdig afsluiten.

  Welke activiteiten bieden wij
  Kook en bakactiviteiten 
  Spel en knutselactiviteiten 
  Computeractiviteiten 
  Expressief - Zang en toneelles
  Springkussen en trampoline 
  Snoezelruimte

  Doelgroepen
  1) Actief : Kinderen met ADHD (en medicatie) / DownSyndroom
      Leeftijd tot ong. 6-14 jaar.
  2) Passief : Kinderen met een licht verstandelijke/lichamelijke beperking en/of een ontwikkelingsachterstand.
      Leeftijd tot ong. 7-18 jaar.
  3) Zorg : Kinderen met een verstandelijke beperking en/of een ontwikkelingsachterstand (senseopathisch gericht)
      Maatwerk zorg voor kinderen met ontwikkelingsleeftiid 2-5 jaar. (leeftijd tot ong. 25 jaar)

  NB.:De groepssamenstelling is mede afhankelijk van het aantal aanmeldingen en beschikbaar personeel.

  Openingstijden
  (verwijderd vanwege sluiting)
   

Contactpersoon

 • Team BeeZonder
  beezonder@stichting-marijn.nl
  0162 - 78 55 55
Informatie aanvragen
Snoezelen

Wat is snoezelen? 
Snoezelen is een samenvoeging van de woorden ‘snuffelen’ en ‘doezelen’. Snoezelen houdt in dat er zintuiglijke prikkels (zicht, gehoor, reuk & tast) bewust worden aangeboden of uitgesloten. Hierbij wordt rekening gehouden met de... lees meer

dinsdag, januari 27, 2015 - 11:49
Koken met kinderen

Kinderen willen graag helpen in de keuken. Het is erg leuk om ze bij het koken en bakken te betrekken. Koken helpt bij het ontwikkelen van motorische vaardigheden. Kinderen die een recept willen maken zullen het recept goed moeten lezen. Koken kan dus ook goed zijn voor hun... lees meer

maandag, februari 23, 2015 - 15:39

DIT PROJECT WORDT MOGELIJK GEMAAKT DOOR DE VOLGENDE SPONSOREN.